taxi
bo
xe

exercice
exemple

attention
solution

wagon

orchestre

kangourou
kiwi
kilomètre
kilogramme

monsieur

femme